بوتکمپ پرورش نوآور اجتماعی برگزار می شود

به گزارش سردبیر پرس به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهیدبهشتی در نظر دارد تا بوتکمپ هایی را در حوزه علوم انسانی و اجتماعی جهت مهارت افزایی و کمک به اشتغال آفرینی و کارآفرینی علاقه مندان به حوزه های علوم انسانی و اجتماعی برگزار کند. در این راستا، پارک علم […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهیدبهشتی در نظر دارد تا بوتکمپ هایی را در حوزه علوم انسانی و اجتماعی جهت مهارت افزایی و کمک به اشتغال آفرینی و کارآفرینی علاقه مندان به حوزه های علوم انسانی و اجتماعی برگزار کند.
در این راستا، پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، بوتکمپ پرورش نوآور اجتماعی توانمندسازی کارآفرینان، دانشجویان، دانش آموختگان را مرداد ماه برگزار می کند.
هدف این بوتکمپ جهت خلق ایده های نوآورانه و عمل در راستای مسئولیت اجتماعی است. یکی دیگر از اهداف بوتکمپ کمک به سازمان های مردم نهاد جهت حل مسائل پیچیده سازمانی و مدیریتی آن هاست تا با نگاه کارآفرینانه مسائل خود را حل و به درآمدزایی نیز دست یابند.
از جمله سرفصل های این بوتکمپ، نوآوری اجتماعی و کارآفرینی در عمل، کشف ایده ها و عملیاتی کردن آن، مسائل اجتماعی کشور، اثرگذاری اجتماعی و ارزیابی آن، ارزش مشترک، طرح کسب و کار و تامین مالی و مدل های درآمدی و بازاریابی کسب و کارهای اجتماعی است.
به دانش آموختگان فعال در بوتکمپ نوآور اجتماعی گواهی مهارت آموزی و سایر دانش آموختگان گواهی حضور اعطا می شود.
به گزارش مهر، بوتکمپ، دوره های فشرده و سرسختی است که افراد دانش و مهارت های لازم برای ورود به بازار کار را به دست می آورند و معمولا در رشته های فنی مهندسی به ویژه کامپیوتر استفاده شده است.