بودجه فرهنگی شهر باید در حوزه خانواده و کاهش آسیب ها هزینه شود

محمد آقامیری در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، با اشاره بر کم رنگ بودن نقش خانواده در برنامه‌های مدیریت شهری، اظهار داشت: مسئله خانواده در مسائل اجتماعی در اولویت است و قبلاً نیز برنامه‌ها و ایده‌های شهرداری خانواده محور بود. اما متأسفانه در گزارش‌های معاونین شهرداری به ویژه گزارش عملکرد معاون اجتماعی شهرداری تهران خلاهایی در […]

محمد آقامیری در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس، با اشاره بر کم رنگ بودن نقش خانواده در برنامه‌های مدیریت شهری، اظهار داشت: مسئله خانواده در مسائل اجتماعی در اولویت است و قبلاً نیز برنامه‌ها و ایده‌های شهرداری خانواده محور بود. اما متأسفانه در گزارش‌های معاونین شهرداری به ویژه گزارش عملکرد معاون اجتماعی شهرداری تهران خلاهایی در این زمینه وجود داشت.

وی افزود: ما بر روی تحکیم خانواده بسیار تاکید داریم و باید این بودجه‌ها و هزینه‌های بخش فرهنگی به سمت خانواده محوری و به ویژه تحکیم خانواده برود. این مسائل باید با برنامه‌های مشاوره و تربیتی در سطح جامعه و شهر پیش برود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه متأسفانه در دوره گذشته این موضوعات مورد غفلت قرار گرفت است، اظهار داشت: در دوره جدید این موضوعات باید در اولویت معاونت فرهنگی _ اجتماعی شهرداری تهران باشد و باید با کمک تجربیات دوره‌های گذشته، برنامه‌ای ویژه برای این منظور تدوین کنیم.

آقامیری بیان کرد: برنامه‌های مربوط به تحکیم خانواده و خانواده محوری، در شهرداری و کمیسیون فرهنگی _ اجتماعی شورای شهر مورد بحث قرار خواهد گرفت و با استفاده از نظرات کارشناسی جزئیات آن تعیین می‌شود.

وی تاکید کرد: به طور کلی در این دوره خانواده محوری، توجه به موضوعات مربوط به آن و تلاش برای کاهش آسیب‌های خانوادگی جزو مهم‌ترین برنامه‌های شورا و مدیریت شهری خواهد بود.
منبع : مهر نیوز