بولیوی روابط دیپلماتیک با کوبا را تعلیق کرد

به گزارش پایگاه خبری سردبیر، اسپوتنیک در خبری فوری اعلام کرد که بولیوی روابط دیپلماتیک خود با کشور کوبا را به حالت تعلیق درآورده است. گویا روابط کوبا با ایوو مورالس، رئیس جمهور مستعفی بولیوی، دلیل این اقدام بوده است. هنوز اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.

به گزارش پایگاه خبری سردبیر، اسپوتنیک در خبری فوری اعلام کرد که بولیوی روابط دیپلماتیک خود با کشور کوبا را به حالت تعلیق درآورده است.

گویا روابط کوبا با ایوو مورالس، رئیس جمهور مستعفی بولیوی، دلیل این اقدام بوده است.

هنوز اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.