بکارگیری فناوری رباتیک تحویل دارو در داروخانه‌ ۱۳ آبان

به گزارش بازار، محمود بیگلر، بکارگیری تحقیقات و فناوری دارویی را در مصرف منطقی دارو، حفظ ایمنی بیمار و اثربخشی درمان بسیار مؤثر دانست و از بکارگیری فناوری رباتیک تحویل دارو در بخش سرپایی مجموعه داروخانه‌های ۱۳ آبان تا پایان امسال خبر داد.معاون غذا و دارو و رئیس مجموعه داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، با […]

به گزارش بازار، محمود بیگلر، بکارگیری تحقیقات و فناوری دارویی را در مصرف منطقی دارو، حفظ ایمنی بیمار و اثربخشی درمان بسیار مؤثر دانست و از بکارگیری فناوری رباتیک تحویل دارو در بخش سرپایی مجموعه داروخانه‌های ۱۳ آبان تا پایان امسال خبر داد.معاون غذا و دارو و رئیس مجموعه داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به نقش تحقیقات و فناوری‌های نوین در مصرف منطقی دارو گفت: تحقیق و فناوری‌ها از جنبه‌های مختلف می‌توانند در مصرف منطقی دارو اثرگذار باشد.بیگلر با اشاره به ورود دانشگاه علوم پزشکی تهران به عرصه ژن درمانی بیماری‌های مختلف سرطان ها، تالاسمی، هموفیلی، SMA و MS گفت: فارماکوژنتیک یا دارورسانی براساس ژن افراد، می‌تواند به تجویز و مصرف منطقی دارو کمک کند. با این فناوری تجویز دارو براساس ژنتیک هر فرد صورت می‌گیرد و میزان مصرف و عارضه داروها کاهش و اثربخشی درمان افزایش می‌یابد.معاون غذا و دارو و رئیس مجموعه داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، بکارگیری تحقیقات و فناوری را در ایجاد ترکیبات دارویی جدید، مصرف منطقی دارو و در نهایت تضمین سلامت بیمار موثر دانست و گفت: تکنولوژی‌های جدید، بسیاری از درمانی‌های پیچیده را آسان و کم عارضه کرده اند. باتوجه به ظهور بیماری‌ها نوپدید و روش‌های درمانی جدید این عرصه همواره درحال توسعه است و ما شاهد دستاوردها و تحولات بسیاری هستیم.بیگلر، بکارگیری فناوری رباتیک در تحویل دارو به بیمار را یکی از تحولات عرصه مصرف منطقی دارو دانست و گفت: زیرساخت بکارگیری ربات تحویل دارو به بیمار در مجموعه داروخانه‌های ۱۳ آبان ایجاد شده و امیدواریم تا پایان امسال این ربات در یکی از داروخانه‌های دانشگاه در کنار متخصصان و تکنسین‌های دارویی بکار گرفته شود. این ربات از طریق برنامه نرم افزاری قادر به نسخه خوانی، انتقال اطلاعات و تحویل دارو است. با این فناوری خطاهای پزشکی به حداقل رسیده و مصرف منطقی دارو میسر می‌شود.معاون غذا و دارو و رئیس مجموعه داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارورسانی سلولی و ایجاد تغییر در سطح سیتوپلاسم از طریق عامل ویروسی و باکتریایی را تحول دیگری در عرصه مصرف دارو برشمرد و گفت: مراکز تحقیقاتی دانشگاه در زمینه دارورسانی با کمک ویروس و باکتری‌های حامل دارو به داخل سیتوپلاسم و سلول فعالیت دارند با این روش داروها اثر فارماکولوژی بیشتری خواهند داشت. همچنین استفاده از نانومواد، در دارورسانی محیط‌های بازی و اسیدی و ایجاد اثربخشی و مصرف منطقی دارو بسیار موثر است.بیگلر با اشاره به طراحی سامانه دسترسی به مشاوره‌های دارویی گفت: با کمک فناوری اطلاعات، مطالب مفید از منابع معتبر در اختیار مصرف کننده‌های فراورده‌های سلامت محور قرار می‌گیرد. دسترسی آسان به محتوای آموزشی تولید شده در مصرف منطقی دارو، کاهش عارضه‌ها و اثربخشی درمان بسیار مؤثر است.رئیس مجموعه داروخانه‌های دانشگاه استفاده از پرونده الکترونیک سلامت، نسخه الکترونیک، HIS بیمارستانی و سامانه ردیابی و شناسه گذاری داروی سازمان غذا و دارو را از فناوری‌های مؤثر در مصرف منطقی دارو برشمرد و گفت: این فناوری‌ها در کاهش مصرف داروهای همسان در بیماری‌های مختلف (پلی فارماسی) بسیار مؤثر است.معاون غذا و دارو و رئیس مجموعه داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: متخصصان مختلف با دسترسی به اطلاعات پرونده بیمار می‌توانند از درمان‌های هوشمندانه، با کمترین عارضه و حداقل مصرف دارو استفاده کنند. هم اکنون تجویز دارو در بیماری‌های خاص مانند MS و داروهای ضدسرطان قابل ردیابی است و این امر از مصارف بی رویه دارو و دیگر سوء استفاده‌های دارویی جلوگیری می‌کند.بیگلر، عرصه تولید دارو با فناوری‌های پیشرفته و دارورسانی اثربخش به بیمار را دریای بی انتهای علم توصیف کرد و گفت: بکارگیری دارو با تکنولوژی‌های پیشرفته در مقایسه با درمان‌های فعلی، به نفع بیمار و نظام سلامت خواهد بود. با این فناوری‌ها ایمنی بیمار حفظ می‌شود و زمان مصرف دارو و هزینه‌های بیمار و نظام سلامت کاهش می‌یابد.