بیست و هشتمین اهدای عضو سال جاری در یزد ثبت شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مرحوم فریار هفتی، هشت ساله که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد. کبد این ایثارگر در بیمارستان ابوعلی سینای شیراز و کلیه‌ها در بیمارستان شهید صدوقی به بیماران نیازمند پیوند شد. با فداکاری خانواده این ایثارگر بیست و هشتمین اهدا […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مرحوم فریار هفتی، هشت ساله که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد.
کبد این ایثارگر در بیمارستان ابوعلی سینای شیراز و کلیه‌ها در بیمارستان شهید صدوقی به بیماران نیازمند پیوند شد.
با فداکاری خانواده این ایثارگر بیست و هشتمین اهدا عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.

منبع : مهر نیوز