بیمارستان ٣٢٩ تختخوابی فیروزآبادی شهرری به بهره‌برداری رسید

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، پیش از ظهر پنج شنبه و با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و همچنین انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران فرماندار ویژه ری و سایر مسئولان بیمارستان ٣٢٩ تختخوابی فیروزآبادی شهرری پس از ۲ دهه عملیات عمرانی و تجهیز به بهره برداری رسید به بهره‌برداری رسید. بر اساس این گزارش این […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، پیش از ظهر پنج شنبه و با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و همچنین انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران فرماندار ویژه ری و سایر مسئولان بیمارستان ٣٢٩ تختخوابی فیروزآبادی شهرری پس از ۲ دهه عملیات عمرانی و تجهیز به بهره برداری رسید به بهره‌برداری رسید.
بر اساس این گزارش این بیمارستان با ۹۸۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی، اعتبارات ملی و فرمانداری شهرستان ری احداث و تجهیز شده است.
گفتنی است که پروژه مذکور فیروزآبادی دارای ۳۲۹ تخت بستری و ۱۵ تخت جراحی تخصصی می‌باشد.