بی اعتنایی اعضای شورای شهر خرم‌آباد به مطالبه‌گری دانشجویان

به گزارش سردبیر پرس، جلسه‌ای در خصوص بررسی عملکرد سالیانه شورای اسلامی شهر خرم آباد و همچنین برنامه‌های نامزدهای ریاست شورا در سال جدید توسط بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان ترتیب داده شد که علی رغم دعوت رسمی و کتبی و هماهنگی‌های شفاهی که با اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرم آباد صورت گرفته بود به […]

به گزارش سردبیر پرس، جلسه‌ای در خصوص بررسی عملکرد سالیانه شورای اسلامی شهر خرم آباد و همچنین برنامه‌های نامزدهای ریاست شورا در سال جدید توسط بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان ترتیب داده شد که علی رغم دعوت رسمی و کتبی و هماهنگی‌های شفاهی که با اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرم آباد صورت گرفته بود به غیر از یونس امرایی عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد، سایر اعضا نسبت به این دعوت بی اعتنایی ورزیدند و در جلسه حضور پیدا نکردند.
با توجه به حضور تنها یک عضو شورا مباحث کلیدی این جلسه به طرح کلیات موضوعاتی مانند سامانه شفافیت و مسائل مدیریت شهری محدود شد.
بی اعتنایی اعضای شورای شهر به مطالبات دانشجویان در حالی صورت می‌گیرد که شهر خرم آباد با مسائل و مشکلات متعددی از مدیریت شهری گرفته تا موضوعات فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و … دست به گریبان است.
برگزاری چنین نشست‌هایی برای طرح مسائل و پیگیری رفع مشکلات از سوی قشر مطالبه گر دانشجو بی شک در حل مسائل مؤثر خواهد بود و شورای شهر خرم آباد باید با استقبال از این نشست‌ها از ایده‌ها و نظرات جوانان دانشجو و نخبه خرم آباد بهره بگیرد.
به هر روی، بسیج دانشجویان دانشگاه لرستان همچنان آمادگی برگزاری نشست همفکری و بررسی مشکلات شهر خرم آباد با حضور اعضای شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری خرم آباد را به منظور مطالبه گری مسائل و مشکلات مردمی را دارد.

منبع : مهر نیوز