تبدیل ۵۰۰ هزار هکتار دیمزار به کشت گونه‌های مرتعی در مدت ۵ سال

به گزارش سردبیر پرس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این طرح ۵ ساله، هر سال باید ۱۰۰ هزار هکتار دیمزارهای کم‌بازده به کشت گونه‌های مرتعی تبدیل شود. وی افزود: در این طرح همچنین اجرای یک میلیون […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این طرح ۵ ساله، هر سال باید ۱۰۰ هزار هکتار دیمزارهای کم‌بازده به کشت گونه‌های مرتعی تبدیل شود.
وی افزود: در این طرح همچنین اجرای یک میلیون هکتار عملیات بیولوژیک و یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار عملیات بیومکانیک برنامه‌ریزی شده است.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: دو میلیون و ۴۵۰ هزار هکتار حفاظت و قرق و ۵۰ میلیون هکتار مدیریت چرا برای تأمین نهاده نیز در این طرح هدفگذاری کرده‌ایم.
بهزاد گفت: در راستای تأمین نهاده بذر برای احیا و اصلاح مراتع، بازسازی ایستگاه‌های تولید بذر را هم لحاظ کرده‌ایم.
وی افزایش حدود ۷.۶ میلیون تن تولید علوفه مرتعی را از مزیت‌های اجرای طرح تحول و احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه مرتعی عنوان کرد.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: حفظ ذخایر ژنتیکی، تغذیه آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از فرسایش خاک را از دیگر مزیت‌های اجرای این طرح برشمرد.
وی درباره اعتبارات بخش مرتع نیز اظهار داشت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۲۷ میلیارد تومان برای مراتع کشور پیش‌بینی شده است که از این میزان تنها یک میلیارد تومان پرداخت شده است.
بهزاد گفت: طرح تحول و احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه مرتعی با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های متوالی در کشور که منجر به کاهش تولید علوفه شده برای تأمین نهاده دامی توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تدوین و برای بررسی دولت ارسال شده است.