تبلیغات انتخاباتی در خیابان های گرگان

هم زمان با نزدیک شدن به پایان زمان قانونی تبلیغات، خیابان های گرگان به رنگ تبلیغات انتخابات درآمده و ستادها و بنرها در نقاط مختلف شهر قد کشیده اند. حضور جوانان و اجرای برنامه‌های پرنشاط به خیابان‌های گرگان رنگ و بویی دیگر داده است. منبع : مهر نیوز

هم زمان با نزدیک شدن به پایان زمان قانونی تبلیغات، خیابان های گرگان به رنگ تبلیغات انتخابات درآمده و ستادها و بنرها در نقاط مختلف شهر قد کشیده اند.

حضور جوانان و اجرای برنامه‌های پرنشاط به خیابان‌های گرگان رنگ و بویی دیگر داده است.
منبع : مهر نیوز