تبلیغ نوین ابتکاری برای همزمانی با پیک چهارم کرونا و ماه رمضان

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، پس از شیوع ویروس کرونا در سال گذشته یکی از مهمترین مسائلی که تحت تأثیر این بیماری قرار گرفت، مسئله برگزاری برنامه‌ها، مراسم مذهبی و اجتماعات ایام ماه محرم و رمضان بود.با بی تدبیری‌های صورت گرفته در مسئله سفرهای نوروزی در ابتدای سال و شروع پیک چهارم کرونا همزمان با […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، پس از شیوع ویروس کرونا در سال گذشته یکی از مهمترین مسائلی که تحت تأثیر این بیماری قرار گرفت، مسئله برگزاری برنامه‌ها، مراسم مذهبی و اجتماعات ایام ماه محرم و رمضان بود.با بی تدبیری‌های صورت گرفته در مسئله سفرهای نوروزی در ابتدای سال و شروع پیک چهارم کرونا همزمان با ماه مبارک رمضان دغدغه نحوه برگزاری مراسم و اجتماعات این ماه و همینطور تبلیغ معارف الهی به یک مسئله جدی بدل شد.
اتخاذ رویکردهای جدید که از سال گذشته در این زمینه توسط مبلغین آغاز شده بود در رمضان ۱۴۰۰ به شکوفایی و بلوغ بیشتری رسید.
حجت الاسلام محمد هادی نظیری مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس به بیان ویژگی‌های این ایام و تبلیغ نوین پرداخته است.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، پس از شیوع ویروس کرونا در سال گذشته یکی از مهمترین مسائلی که تحت تأثیر این بیماری قرار گرفت، مسئله برگزاری برنامه‌ها، مراسم مذهبی و اجتماعات ایام ماه محرم و رمضان بود.با بی تدبیری‌های صورت گرفته در مسئله سفرهای نوروزی در ابتدای سال و شروع پیک چهارم کرونا همزمان با ماه مبارک رمضان دغدغه نحوه برگزاری مراسم و اجتماعات این ماه و همینطور تبلیغ معارف الهی به یک مسئله جدی بدل شد.
اتخاذ رویکردهای جدید که از سال گذشته در این زمینه توسط مبلغین آغاز شده بود در رمضان ۱۴۰۰ به شکوفایی و بلوغ بیشتری رسید.
حجت الاسلام محمد هادی نظیری مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان در گفتگو با خبرنگار سردبیر پرس به بیان ویژگی‌های این ایام و تبلیغ نوین پرداخته است.