تجمع عاشوراییان امروز در کرمانشاه +فیلم

منبع : سردبیر پرس

منبع : سردبیر پرس