تدوین برنامه حفظ دام سبک عشایری ضروری است

به گزارش سردبیر پرس سیاوش احمدی میرقائد در نشست هم‌اندیشی دامداری عشایر که در سالن کوچ سازمان برگزار شد، اظهار داشت: زندگی، معیشت و هستی عشایر متکی به دام است و مسایل اقتصادی و اجتماعی آنان وابستگی زیادی به دام دارد. وی با بیان این که دامداری در مناطق عشایری همچنان به صورت سنتی انجام […]

به گزارش سردبیر پرس سیاوش احمدی میرقائد در نشست هم‌اندیشی دامداری عشایر که در سالن کوچ سازمان برگزار شد، اظهار داشت: زندگی، معیشت و هستی عشایر متکی به دام است و مسایل اقتصادی و اجتماعی آنان وابستگی زیادی به دام دارد.
وی با بیان این که دامداری در مناطق عشایری همچنان به صورت سنتی انجام می‌شود و سند بالادستی برای دام سبک عشایر نداریم، تاکید کرد: برای حفظ دامداری عشایر نیاز است برنامه‌ای براساس سند بالادستی تدوین شود تا با توجه به شرایط مناطق عشایری، بتوانیم برای آنان کاری انجام دهیم.
احمدی میرقائد تاکید کرد: نیاز است با توجه به شرایط روز و مقتضی مناطق عشایری، برنامه‌ای برای دام سبک عشایر تدوین شود.
سرپرست سازمان امور عشایر ایران بیان داشت: حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل به صورت مستقیم به دامداری عشایر متصل است و بیش از آن نیز شغل غیرمستقیم ایجاد شده و از بین رفتن آن باعث بروز مشکلاتی در تامین گوشت قرمز کشور می‌شود.
وی یادآور شد: تأمین نهادۀ دامی از طریق تعاونی‌های عشایری و تأمین تسهیلات برای زنجیرۀ تولید گوشت قرمز در مناطق عشایری از اقداماتی است که توسط سازمان امور عشایر ایران انجام می‌شود.
داریوش نعمت‌الهی مدیرکل بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران نیز در این نشست گزارشی در خصوص وضعیت دامداری عشایر و اجرای طرح زنجیره گوشت قرمز در مناطق عشایری کشور ارائه داد.
در پایان نشست مقرر شد کارگروهی با حضور عشایر پیشرو در دامداری و نمایندگانی از دستگاه‌های مرتبط با موضوع تشکیل و برنامه‌ریزی‌های لازم برای دامداری عشایر در این کارگروه انجام شود.