تدوین نقشه راه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته برای هوشمندسازی انرژی

به گزارش سردبیر پرس به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین سند راهبردی نقشه راه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته به سفارش معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در گروه سکوهای فناوری اطلاعات پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT تعریف و تصویب شد. پیاده سازی زیرساخت اندازه گیری پیشرفته در کشور برای رسیدن به راهکاری اجرایی […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین سند راهبردی نقشه راه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته به سفارش معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در گروه سکوهای فناوری اطلاعات پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT تعریف و تصویب شد.
پیاده سازی زیرساخت اندازه گیری پیشرفته در کشور برای رسیدن به راهکاری اجرایی و مورد توافق میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، نیرو و جهاد کشاورزی و به منظور افزایش بهره وری با استفاده از قابلیت‌های مدیریت هوشمند در صنعت آب و انرژی، تدوین شد.
بحران کمبود آب از یک سو و لزوم اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی از سوی دیگر، بسیاری از کشورها را به سوی بهره مندی از مزایای فناوری‌های نوینی همچون اینترنت اشیا در هوشمند سازی صنعت آب و انرژی و حرکت به سمت ایجاد شبکه‌های هوشمند با استفاده از زیرساخت اندازه گیری پیشرفته و کنتورهای هوشمند سوق داده است.
در ایران نیز مطابق بند «و» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی، سند راهبردی نقشه راه زیرساخت اندازه گیری پیشرفته را تدوین کند.
«زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته» (AMI‏) Advanced Metering Infrastructure یک زیرمجموعه از فناوری اینترنت اشیا است که از سیستمی یکپارچه شامل مجموعه‌ای از ابزارهای سنجش (مشتمل بر حسگرها و کنتورهای پیشرفته و …)‬ ، سیستم‌های پایش، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای کامپیوتری و سیستم‌های مدیریت داده تشکیل شده و در بستری ارتباطی، اطلاعاتی نظیر مصرف، میزان تقاضا، ولتاژ، جریان، دما و اطلاعات دیگر را بسته به سیاست‌های دستگاه بهره بردار در حد امکان به‌صورت نزدیک به زمان واقعی یا کاملاً منطبق بر آن، از سمت مصرف‌کننده دریافت، تحلیل و اطلاع رسانی می‌کند.
شناسایی و گردآوری الزامات و ضرورت‌های پیاده سازی زیرساخت اندازه گیری پیشرفته در سطح کشور در حوزه‌های آب و انرژی، ترسیم چشم انداز مشترک، اهداف و راهبردهای مربوط به پیاده سازی این زیرساخت، ارائه سناریوهای پیشنهادی برای عملیاتی سازی سند راهبردی نقشه راه AMI، همچنین ارائه پیشنهاد در خصوص چگونگی حکمرانی داده‌های گردآوری شده، تعیین اولویتها و وظایف هریک از ذینفعان این حوزه در زیست بوم زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته و سند راهبردی و اقدامات اجرایی لازم برای آن طی ۵ سال آینده، بخشی از خروجی‌های این پروژه را شامل می‌شود.