تریاک، پر مصرف‌ترین مواد مخدر است

سردار کریمی رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا گفت: اگر ایران فقط یک ماه چشمش را به ترانزیت مواد مخدر ببندد، سونامی هروئین اروپا را از بین خواهد برد. منبع : مهر نیوز

سردار کریمی رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا گفت: اگر ایران فقط یک ماه چشمش را به ترانزیت مواد مخدر ببندد، سونامی هروئین اروپا را از بین خواهد برد.

منبع : مهر نیوز