تسنیم: بازداشت فرد دوتابعیتی در کرج

سازمان اطلاعات سپاه یک فرد دوتابعیتی را در کرج دستگیر کرد.  بر اساس کسب اطلاح تسنیم، سازمان اطلاعات سپاه یک فرد دوتابعیتی را امروز در کرج و در پی تلاش برای ساماندهی اغتشاش و خرابکاری دستگیر کرده است. بر اساس این خبر؛ وی چندین گوشی هوشمند و سیم‌کارت و مقادیر قابل توجهی دلار به همراه داشته […]

سازمان اطلاعات سپاه یک فرد دوتابعیتی را در کرج دستگیر کرد.
 بر اساس کسب اطلاح تسنیم، سازمان اطلاعات سپاه یک فرد دوتابعیتی را امروز در کرج و در پی تلاش برای ساماندهی اغتشاش و خرابکاری دستگیر کرده است. بر اساس این خبر؛ وی چندین گوشی هوشمند و سیم‌کارت و مقادیر قابل توجهی دلار به همراه داشته است.