تسهیلات مددجویان بهزیستی کهگیلویه بومی سازی می شود

به گزارش سردبیر پرس، سید علی اصغر شکرایی افزود: نامه‌ای که از طرف بهزیستی ارسال می‌شود از طرف دولت است و وقتی مددجو وارد چرخه بانکی می‌شود، گاهاً با سرخوردگی دوباره به بهزیستی مراجعه می‌کند. وی با اشاره به وضعیت مددجویان بهزیستی گفت: بانک هدف، نهاد امینی را برای خرید کالای مددجویان معرفی کند تا […]

به گزارش سردبیر پرس، سید علی اصغر شکرایی افزود: نامه‌ای که از طرف بهزیستی ارسال می‌شود از طرف دولت است و وقتی مددجو وارد چرخه بانکی می‌شود، گاهاً با سرخوردگی دوباره به بهزیستی مراجعه می‌کند.
وی با اشاره به وضعیت مددجویان بهزیستی گفت: بانک هدف، نهاد امینی را برای خرید کالای مددجویان معرفی کند تا مددجویان برای خرید کالا مجبور به رفت و آمد در مسیر دهدشت به یاسوج نباشند.
شکرایی با بیان اینکه دریافت تسهیلات مددجویان در کهگیلویه بومی می‌شود، گفت: در سال ۱۴۰۱ هیچ مدد جوی بهزیستی از نقاط دیگر شهرستان برای دریافت وام خود به دهدشت مراجعه نمی‌کند.