تشکیل قرارگاه رصد و پایش تولید محصولات گیاهی

به گزارش سردبیر پرس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهپور علائی‌مقدم در جمع معاون و مدیران فنی سازمان در خصوص اهداف تشکیل این قرارگاه گفت: بررسی و نظارت بر فرایند تولید محصولات گیاهی از زمان کاشت، داشت، برداشت تا مصرف و ارسال به بازارهای خارجی با رصد و پایش به موقع و منظم با […]

به گزارش سردبیر پرس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهپور علائی‌مقدم در جمع معاون و مدیران فنی سازمان در خصوص اهداف تشکیل این قرارگاه گفت: بررسی و نظارت بر فرایند تولید محصولات گیاهی از زمان کاشت، داشت، برداشت تا مصرف و ارسال به بازارهای خارجی با رصد و پایش به موقع و منظم با برقراری ایستگاه‌های شبکه‌های مراقبت و پیش آگاهی، صدور دستورالعمل‌های اجرایی، نظارت بر تدارک و توزیع سموم و تجهیزات و فرآورده های کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی و فعال کردن و تجهیز پست‌های قرنطینه‌ای و نظارت مستمر بر بهداشت محصولات گیاهی صادراتی از اهداف تشکیل این قرارگاه است.
وی تصریح کرد: با تکمیل این زنجیره بسترهای تولید را می‌توان مدیریت کرد.
علائی‌مقدم در خصوص الزامات محقق شدن اهداف این قرارگاه گفت: یکی از الزامات اجرایی شدن مصوبات این قرارگاه استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی در ستاد و استان‌ها است.
وی افزود: مقرر شد تا مدیران حفظ نباتات در استان‌ها با تشکیل جلسات قرارگاه به صورت منظم و مستمر به رصد و پایش محصولات گیاهی از مزرعه تا مصرف بپردازند.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تاکید کرد: باید با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت عوامل ذیربط و سایر نهادهای مرتبط؛ گام‌های اساسی درجهت تحقق این مسیر مهم در جامعه برداشت.