تصادف زنجیره‌ای با ۲۷ مصدوم و ۴ فوتی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: در محور بهبهان اهواز ساعت ۸:۰۰ صبح بر اثر تصادف زنجیره‌ای با ۲۷ تن مصدوم و ۴ نفر فوت کردند.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: در محور بهبهان اهواز ساعت ۸:۰۰ صبح بر اثر تصادف زنجیره‌ای با ۲۷ تن مصدوم و ۴ نفر فوت کردند.