تصویر حاج قاسم در ایتالیا+ عکس

کانال تلگرامی سلیمانی نیوز با انتشار عکسی از تصویر حاج قاسم در راهپیمایی مردم در رم ایتالیا نوشت: قاسم هنوز زنده است.    

کانال تلگرامی سلیمانی نیوز با انتشار عکسی از تصویر حاج قاسم در راهپیمایی مردم در رم ایتالیا نوشت: قاسم هنوز زنده است.

 

تصویر حاج قاسم در ایتالیا+ عکس