تطبیق واحد دروس حوزه دانشگاهی با دروس معارف تصویب شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان علم و صنعت اعلام کرد: دستورالعمل تطبیق دروس حوزه دانشگاهی، با دروس معارف اسلامی در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به تصویب رسید. بر این اساس رئیس حوزه دانشگاهیان تا پایان هفته هشتم تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول هر سال، کلیه افرادی که ممکن است […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان علم و صنعت اعلام کرد: دستورالعمل تطبیق دروس حوزه دانشگاهی، با دروس معارف اسلامی در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به تصویب رسید.
بر این اساس رئیس حوزه دانشگاهیان تا پایان هفته هشتم تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول هر سال، کلیه افرادی که ممکن است در آن سال مایل باشند از معادل سازی دروس استفاده کنند را به همراه نام درس یاد شده به امور آموزش دانشگاه اعلام کند.
پس از اتمام دوره هر سال حوزه در پایان نیمسال دوم، تا پیش از شروع دوره امتحانات نیمسال دوم نمرات ثبت شده در سامانه hodat.ir به همراه نمره معادل سازی شده برای متقاضیان معادل سازی، به امور آموزش دانشگاه ارسال شود.
امور آموزش نمرات یاد شده را در ترم تابستان همان سال ثبت می کند. رعایت سقف ۶ واحد در ترم تابستان به جهت ثبت دروس فارغ التحصیلی و یا استفاده از ترم تابستان برای گذراندن دروس دیگر در اختیار کمیته منتخب آموزشی است.
معادل سازی دروس مطابق جدول زیر قابل قبول است:
دروس گروه معارف
دروس معادل سازی شده از حوزه دانشگاهیان 
 ۲ واحد اندیشه اسلامی ۱  ۲ واحد اندیشه اسلامی ۲
 به ازای هر درس ۲ واحدی یکی از سه ترکیب زیر: ۴ واحد نظام اندیشه ۱ . ۲ ۴ واحد نظام اندیشه ۳ و ۴ ۴ واحد نظام اندیشه ۵ و ۶
۲ واحد انقلاب اسلامی
یکی از ۳ ترکیب زیر: ۴ واحد رسالت الهی ۱ و ۲ ۴ واحد رسالت الهی  ۳ و ۴ ۴ واحد رسالت الهی ۵ و ۶ 
۲ واحد اخلاق اسلامی
۴ واحد جهاد اکبر ۱ و ۲
۲ واحد تاریخ تحلیلی صدر اسلام
غیرقابل معادل سازی
۲ واحد متون اسلامی (تفسیر قرآن یا نهج البلاغه)
یکی از ۲ ترکیب زیر: ۴ واحد جهاد اکبر ۳ و ۴ ۴ واحد جهاد اکبر ۵ و ۶
۲ واحد دانش خانواده یا جمعیت
۴ واحد نظام اندیشه ۳ و ۴