تعیین ۵ شعبه دادگاه برای حل دعاوی تجاری میان تجار ایرانی و عراقی

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، به دنبال اجرای برنامه اقدام امضا شده میان رئیس قوه قضائیه و رئیس شورای عالی قضائی عراق طی اردیبهشت‌ماه امسال ۵ شعبه دادگاه در عراق، به منظور حل دعاوی تجاری میان فعالان اقتصادی ایران و عراق تعیین شد. در نامه اتاق بازرگانی ایران آمده است: احتراماً به پیوست نامه ۹۰۰۰/‏۱۶۰۵۷/‏۴‬ […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، به دنبال اجرای برنامه اقدام امضا شده میان رئیس قوه قضائیه و رئیس شورای عالی قضائی عراق طی اردیبهشت‌ماه امسال ۵ شعبه دادگاه در عراق، به منظور حل دعاوی تجاری میان فعالان اقتصادی ایران و عراق تعیین شد.
در نامه اتاق بازرگانی ایران آمده است: احتراماً به پیوست نامه ۹۰۰۰/‏۱۶۰۵۷/‏۴‬ مورخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ مدیرکل همکاری‌های بین المللی حقوقی و قضائی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در خصوص اختصاص شعب دادگاه در شهرهای رصافه، دیالی، واسط و بصره توسط شورای عالی قضائی کشور عراق به دعاوی اختلافات تجاری و اقتصادی فعالان اقتصادی اتباع ایران و عراق مراتب جهت بهره برداری و اطلاع رسانی به تجار دو کشور ارسال می‌گردد.
گفتنی است در ایران نیز شعبه ۵۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مستقر در مجتمع شهید بهشتی تهران، شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه، شعبه ۴ دادگاه عمومی و انقلاب ایلام، شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی سنندج، شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و همچنین شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی اهواز، هفت شعبه اختصاص داده شده برای رسیدگی به دعاوی تجاری فعالان اقتصادی ایران و عراق هستند.

منبع : مهر نیوز