تماس تلفنی مشترکان ۷ مرکز مخابراتی دچار اختلال شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید تندگویان، ابوذر، اشرفی اصفهانی، شهید باهنر، شهید بهشتی، شهید باهنر اسلامشهر و گیلاوند در حال انجام است. با اجرای عملیات مذکور، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الی […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید تندگویان، ابوذر، اشرفی اصفهانی، شهید باهنر، شهید بهشتی، شهید باهنر اسلامشهر و گیلاوند در حال انجام است.
با اجرای عملیات مذکور، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲، ۲۶۱۴، ۲۶۲۴ در محدوده خیابان های افشاری، شقاقی، گیلان شرقی، گلزار مومنی و در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های ۶۶۶۰ الی ۶۶۶۹، ۶۶۱۰، ۶۶۱۵، ۶۶۱۹، ۶۶۲۸، ۶۶۳۹، ۶۵۸۱، ۶۵۸۳ در محدوده خیابان های سی متری جی، میدان فتح، قزوین، فتح آبادی تا پایان روز دوشنبه با اختلال همراه است.
در همین حال ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات اشرفی اصفهانی با پیش شماره های ۳۳۰۵ الی ۳۳۱۰، ۳۳۱۶ الی ۳۳۱۹ در محدوده خیابان های شیردم، داورزنی، خزائی، لرستان و در مرکز مخابرات شهید باهنر با پیش شماره های ۲۲۶۰ الی ۲۲۶۴، ۲۲۰۰، ۲۶۶۰، ۲۶۶۴ در محدوده خیابان های غلامعلی حیدری، محمد دانشگر به مدت ۴۸ ساعت اختلال دارد.
ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید بهشتی با پیش شماره های ۸۸۴۰ الی ۸۸۴۹، ۸۶۰۱، ۸۶۰۲، ۸۶۰۴، ۸۸۱۴، ۸۸۳۸، ۸۸۳۹ در محدوده خیابان های رسالت، بلوار جانبازان، اثنی عشری، همایی و مرکز مخابرات شهید باهنر اسلامشهر با پیش شماره های ۵۶۴۶، ۵۶۴۷، ۵۶۴۹ در محدوده بلوار شهید سیفی، بوستان شهدای اسلامشهر، بلوار خلیج فارس به مدت ۳ روز دچار اختلال می شود.
ارتباط مشترکان مرکز مخابرات گیلاوند نیز به مدت ۴ ساعت با اختلال روبرو است.