تمام محور‌های استان کرمانشاه باز است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: در دو روز اخیر ، ۵۰۸ کیلومتر ، عملیات برفروبی در کرمانشاه انجام شده و اکنون تمام محور‌های استان کرمانشاه باز است منبع : سردبیر پرس

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: در دو روز اخیر ، ۵۰۸ کیلومتر ، عملیات برفروبی در کرمانشاه انجام شده و اکنون تمام محور‌های استان کرمانشاه باز است

منبع : سردبیر پرس