تمدید مهلت دفاع از پایان نامه ها تا شهریور

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، شورای صنفی کل دانشجویان دانشگاه تهران اعلام کرده است؛ با توجه به پیگیری های صورت گرفته و استعلام های انجام شده، در زمان حذف اضطراری، دروس عملی نیز قابلیت حذف را دارند. در این ترم نیز مانند ترم پیش، محدودیت رعایت حداقل تعداد واحدهای درسی (۱۲ واحد) اعمال نخواهد شد. […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، شورای صنفی کل دانشجویان دانشگاه تهران اعلام کرده است؛ با توجه به پیگیری های صورت گرفته و استعلام های انجام شده، در زمان حذف اضطراری، دروس عملی نیز قابلیت حذف را دارند. در این ترم نیز مانند ترم پیش، محدودیت رعایت حداقل تعداد واحدهای درسی (۱۲ واحد) اعمال نخواهد شد.

مهلت دفاع از پایان نامه ها برای دانشجویان ارشد تا شهریورماه تمدید شده است و به زودی به واحدهای مربوطه ابلاغ خواهد شد.

در صورت موافقت یا عدم موافقت درخواست خوابگاه برای دانشجویانی که آزمون جامع یا دروس عملی دارند، خود واحدهای دانشگاه‌ها باید تصمیم بگیرند و برای این کار نیاز است که درخواست خود را به معاون دانشجویی دانشکده خود ابلاغ کنید تا تصمیم‌گیری‌های لازم صورت بگیرد.

همچنین باتوجه به پیگیری های صورت گرفته آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران در اواخر هفته آینده برگزار خواهد شد.دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام کنند.

نحوه برگزاری آزمون جامع به اختیار خود دانشکده هاست که چگونه برگزار کنند. اکثریت دانشکده ها به صورت مجازی برگزار می کنند.

برای دانشجویان شهرستانی که آزمون جامع حضوری دارند، خوابگاه در نظر گرفته شده که باید با معاون آموزشی دانشکده خود هماهنگ کنند.