توان عملیاتی پلیس با استفاده از تجهیزات به روز ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، هادی حق شناس صبح شنبه در صبحگاه مشترک یگان های نمونه نیروهای مسلح استان گلستان اظهار کرد: پلیس در همه حوزه ها درخشان ظاهر شده و همه پلیس را ویترین امنیت کشور می شناسند. استاندار گلستان افزود: امنیت کشور مرهون تلاش شبانه روزی نیروهای مسلح بوده و بیش از ۳۵ […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، هادی حق شناس صبح شنبه در صبحگاه مشترک یگان های نمونه نیروهای مسلح استان گلستان اظهار کرد: پلیس در همه حوزه ها درخشان ظاهر شده و همه پلیس را ویترین امنیت کشور می شناسند.
استاندار گلستان افزود: امنیت کشور مرهون تلاش شبانه روزی نیروهای مسلح بوده و بیش از ۳۵ وظیفه برعهده نیروی انتظامی نهاده شده است که توانسته به خوبی در این ماموریت ها موفق عمل کند.
وی تصریح کرد: یکی از ملزومات پلیس استفاده از تجهیزات و امکانات به روز است که باید دولت در این زمینه توجه جدی داشته باشد.
حق شناس با اشاره به حادثه خیز بودن استان، گفت: پلیس در تمامی حوادث با هماهنگی دستگاه های متولی پای کار است.
استاندار گلستان با بیان اینکه کالای پلیس، ثبات امنیت است، ادامه داد: اگر امنیت باشد توسعه در کشور رقم خواهد خورد و بهبود اقتصادی و برنامه ریزی و تصمیم سازی اتفاق می افتد.
منبع : مهر نیوز