توجه بیش از پیش به مقوله پیشگیری از جرم در قوه در صد روز گذشته

هوشنگ مقبولی در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس با مثبت ارزیابی کردن عملکرد صد روزه رئیس دستگاه قوه قضائیه، اظهار کرد: مبارزه با فساد اقدامی بود که از گذشته شروع شد، اما در این دوره نیز با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت؛ اینکه با دانه درشت‌ها و هر آنچه که به سفره مردم […]

هوشنگ مقبولی در گفت و گو با خبرنگار سردبیر پرس با مثبت ارزیابی کردن عملکرد صد روزه رئیس دستگاه قوه قضائیه، اظهار کرد: مبارزه با فساد اقدامی بود که از گذشته شروع شد، اما در این دوره نیز با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت؛ اینکه با دانه درشت‌ها و هر آنچه که به سفره مردم لطمه می‌زند، باید برخورد شود اقدام درستی است که در فعالیت صد روزه رئیس قوه قضائیه دیده شد.
وی ادامه داد: وظیفه ذاتی قوه قضائیه تعقیب است که در ارتباط با اجرای مجازات اقدامات دستگاه قضائی بهتر شده است و قابل تقدیر است.
این حقوقدان با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در آزادی‌های فردی، تصریح کرد: اقدام قوه قضائیه در محترم شمردن حقوق و آزادی‌های فردی در جرایم و تناسب آن‌ها با مجازاتی که فرد مرتکب می‌شود، بسیار خوب است و می‌تواند در راستای به حداقل رساندن قرارهای بازداشت باشد.
مقبولی بیان داشت: در راستای برنامه تحول قضائی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، موضوع پیشگیری در این دوره بسیار خوب مورد توجه قرار گرفت؛ موضوع پیشگیری از گذشته به شکل کلیشه‌ای انجام می‌شد، اما در این دوره مسئله پیشگیری، به ارکان اجرایی جامعه برده شده است؛ یعنی قوه قضائیه در تمام قوانین و مقرراتی که اکنون در حال اجرا است این اهرم نظارتی خود را پیش برده است.

منبع : مهر نیوز