توزیع بیش از ۲ هزار پرس غذای گرم توسط سپاه ثارالله شیراز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مدیریت محرومیت زدایی و خدمات اجتماعی معاونت اجتماعی سپاه ثارالله شیراز طی روزهای گذشته اقدام به توزیع روزانه بیش از ۲ هزار پرس غذای گرم در مناطق محروم و خیابان‌های سپاه ثارالله می‌کنند. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، مدیریت محرومیت زدایی و خدمات اجتماعی معاونت اجتماعی سپاه ثارالله شیراز طی روزهای گذشته اقدام به توزیع روزانه بیش از ۲ هزار پرس غذای گرم در مناطق محروم و خیابان‌های سپاه ثارالله می‌کنند.

منبع : مهر نیوز