توزیع متوازن سرانه‌های شهری در سطح مناطق دهگانه تبریز

به گزارش سردبیر پرس، یعقوب هوشیار اظهار کرد: سرانه‌های فضای سبز، آموزشی، درمانی، فرهنگی و ورزشی باید به صورت متوازن در سطح مناطق دهگانه شهری توزیع شوند. وی افزود: شهرداران نواحی نیازها و ظرفیت‌های منطقه تحت مدیریت خود را احصا و راهکارهایی برای افزایش سرانه‌های مورد نیاز در آن محدوده ارائه کنند. هوشیار با اشاره […]

به گزارش سردبیر پرس، یعقوب هوشیار اظهار کرد: سرانه‌های فضای سبز، آموزشی، درمانی، فرهنگی و ورزشی باید به صورت متوازن در سطح مناطق دهگانه شهری توزیع شوند.
وی افزود: شهرداران نواحی نیازها و ظرفیت‌های منطقه تحت مدیریت خود را احصا و راهکارهایی برای افزایش سرانه‌های مورد نیاز در آن محدوده ارائه کنند.
هوشیار با اشاره به اینکه بسیاری از مناطق شهری فاقد سرانه‌های ورزشی و یا آموزشی و درمانی مناسب هستند، اعلام کرد: ۵۰ پروژه ورزشی با اعتبار یک هزار میلیارد تومان در سطح شهر به خصوص بافت کم‌برخوردار در دست اجرا است که با تکمیل آنها سرانه ورزشی شهر به سطح استاندارد خود نزدیک خواهد شد.
وی اضافه کرد: با توزیع متوازن سرانه‌های شهری شاهد کاهش سفرهای درون‌شهری و به تبع آن کاهش ترافیک خواهیم بود.
شهردار تبریز یادآور شد: کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی در وقت و انرژی، افزایش ارزش‌افزوده مناطق و مهمتر از همه خدمت هدفمند و توسعه‌محور نتایج توزیع متوازن سرانه‌های شهری هستند.
هوشیار با اشاره به فلسفه وجودی شهرداران نواحی تأکید کرد: فلسفه وجودی شهرداران نواحی، نفوذ در بافت‌ها، احصا مشکلات مردمی، ارائه گزارش تخلف و ارتباط مستقیم با مردم و نهادهای اجتماعی همچون مساجد و مدارس است.
وی با اشاره به ارائه خدمات هدفمند به شهروندان ابراز داشت: با ارائه خدمات هدفمند و با نگاه توسعه‌محور، از یک سو شاهد رفع نیازها و مشکلات منطقه خواهیم بود و از سوی دیگر شاهد افزایش سرانه‌های شهری در نقاط مختلف شهر خواهیم بود.

منبع : مهر نیوز