توسعه مکانیزاسیون مزارع آبزی‌پروری در لرستان

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، بهزاد انصاری امروز دوشنبه در بازدید از روند مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: یکی از اهداف مهم شیلات استفاده از ادوات مکانیزاسیون در مزارع پرورش ماهیان است که علاوه بر کاهش وابستگی به آب رودخانه باعث افزایش تولید در واحد سطح می‌شود به‌طوری‌که بدون افزایش سطح تولید […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، بهزاد انصاری امروز دوشنبه در بازدید از روند مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: یکی از اهداف مهم شیلات استفاده از ادوات مکانیزاسیون در مزارع پرورش ماهیان است که علاوه بر کاهش وابستگی به آب رودخانه باعث افزایش تولید در واحد سطح می‌شود به‌طوری‌که بدون افزایش سطح تولید تا سه برابر افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه طرح مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی روشی برای استفاده بهینه آب است و در این روش در میزان مصرف آب تا ۵۰ درصد صرفه‌جویی می‌شود، گفت: طی سال آینده مکانیزاسیون مزارع آبزی‌پروری استان توسعه داده خواهد شد، این مهم در راستای افزایش بهره‌وری و افزایش تولید انواع آبزیان در استان لرستان دنبال می‌شود.
رئیس گروه آبزی پروران شیلات لرستان، افزود: توسعه مکانیزاسیون مزارع آبزی‌پروری در استان، روند مستمری دارد که بر مبنای آن علاوه بر تجهیز و مکانیزه‌کردن مزارع آبزی‌پروری گذشته، مزارع جدید نیز به این مهم تجهیز می‌شوند.

منبع : مهر نیوز