توضیحات دبیر بیستمین اجلاسیه پیرغلامان حسینی

رشت- عرفان خداپرست دبیر بیستمین اجلاسیه پیرغلامان حسینی درباره برنامه های اجلاسیه در گیلان توضیحاتی ارایه کرده که در این ویدئو خواهید دید. منبع : خبرگزاری مهر

رشت- عرفان خداپرست دبیر بیستمین اجلاسیه پیرغلامان حسینی درباره برنامه های اجلاسیه در گیلان توضیحاتی ارایه کرده که در این ویدئو خواهید دید.

منبع : خبرگزاری مهر