توضیحات رئیس جمهور درباره نشان دادن عکس حاج قاسم در سازمان ملل

رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم گفت: موسس داعش آمریکایی‌ها بودند و سردار سلیمانی دشمن داعش بود؛ آمریکا دشمن داعش را به شهادت رساند. منبع : مهر نیوز

رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم گفت: موسس داعش آمریکایی‌ها بودند و سردار سلیمانی دشمن داعش بود؛ آمریکا دشمن داعش را به شهادت رساند.

منبع : مهر نیوز