تولید محصولات مختلف شکر از طریق کامل شدن صنایع پایین دستی

به گزارش خبرنگار بازار، محسن رضایی شامگاه چهارشنبه در بازدید از شرکت توسعه نیشکر خوزستان اظهار کرد: سال گذشته بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت روند بازسازی آغاز شد. وی تاکید کرد: یکی از صنعت‌های بزرگ در استان خوزستان نیشکر بوده و یکی از الگوهای پیشرفت اقتصادی در کشور می‌تواند باشد. معاون اقتصادی […]

به گزارش خبرنگار بازار، محسن رضایی شامگاه چهارشنبه در بازدید از شرکت توسعه نیشکر خوزستان اظهار کرد: سال گذشته بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت روند بازسازی آغاز شد.
وی تاکید کرد: یکی از صنعت‌های بزرگ در استان خوزستان نیشکر بوده و یکی از الگوهای پیشرفت اقتصادی در کشور می‌تواند باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: کامل شدن صنایع پایین دستی در حوزه نیشکر سبب تولید محصولات مختلف در کنار شکر می‌شود.
رضایی پیشرفت اقتصادی را در گروی همدلی و همکاری دانست و افزود: از طریق مشارکت و همدلی هرگونه تهدید را می‌توان تبدیل به فرصت شکوفایی کرد.