تولید گوشت قرمز در مهر ۲ درصد کاهش یافت

به گزارش سردبیر پرس این روزها گوشت قرمز کالایی لاکچری شده و نرخ بالای ۵۵۰ هزار تومان آن سبب شده تا از سفره خانوار زیادی حذف شود. افزایش قیمت گوشت گوسفند و گوساله در نیمه نخست سال مصادف با اعیاد قربان و غدیر خم تا امروز کاهش نیافته است. بنا بر تصمیم مدیران قرار شد […]

به گزارش سردبیر پرس این روزها گوشت قرمز کالایی لاکچری شده و نرخ بالای ۵۵۰ هزار تومان آن سبب شده تا از سفره خانوار زیادی حذف شود. افزایش قیمت گوشت گوسفند و گوساله در نیمه نخست سال مصادف با اعیاد قربان و غدیر خم تا امروز کاهش نیافته است. بنا بر تصمیم مدیران قرار شد دام پایه پروار وارد شده و تا حدود ۴ ماه آینده گوشت آن وارد بازار شود. این تصمیم‌ها مربوط به تابستان بوده و به نظر نمی‌رسد گوشتی در این حوزه تأمین شده باشد.
حال باید منتظر بود و دید آیا حجم عرضه گوشت دام در ۳ ماه پایانی سال به بازار روند افزایشی خواهد داشت یا تصمیم مدیران دولتی ثابت نگه داشتن قیمت فعلی گوشت گوسفند و گوساله است.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه مهر امسال نشان می‌دهد، وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دام‌های ذبح شده ۳۸.۷۶۰ تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۱۹.۶۵۶ تن ۵۰.۷ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ١۴.٧٣١ تن، بز و بزغاله با ٣.٣٢١ تن و سایر انواع دام با ١.٠۵٢ تن به‌ترتیب ٣٨، ٨.۶ و ٢.٧ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.
مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۲، با ماه مشابه سال قبل نشان‌دهنده کاهش ٢٩ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در مهر ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ برای گوسفند و بره ۴٠ درصد، برای بز و بزغاله ١۴ درصد، برای گاو و گوساله ٢٢ درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش ٢٧ درصد کاهش و برای شتر و بچه‌شتر ۵۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر امسال نسبت به ماه قبل (شهریور) حدود ٢ درصد کاهش داشته است.