تکلیف دولت برای افزایش سهم قوه‌قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان سی درصد (%۳۰) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه در افزایش‌های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

منبع : خبرگزاری مهر