تکیه بیگلر بیگی نشانه آئینی مردم کرمانشاه از دیر باز تاکنون + فیلم

تکیه بیگلر بیگی با روشنا وشکوه آینه کاری‌های زیبا، پس از ده‌ها سال هنوز پذیرای مومنانی است که لحظات معنوی مناجات را درآن تجربه می‌کنند . به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمانشاه، در خیابان مدرس و محله قدیمی فیض آباد در کرمانشاه بنایی با قدمتی بیش از یک قرن خودنمایی می‌کند تکیه بیگلر بیگی یکی از […]

تکیه بیگلر بیگی با روشنا وشکوه آینه کاری‌های زیبا، پس از ده‌ها سال هنوز پذیرای مومنانی است که لحظات معنوی مناجات را درآن تجربه می‌کنند . به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمانشاه، در خیابان مدرس و محله قدیمی فیض آباد در کرمانشاه بنایی با قدمتی بیش از یک قرن خودنمایی می‌کند تکیه بیگلر بیگی یکی از نشانه‌های آئینی مردم کرمانشاه را به تماشا می‌گذارد که از دیر باز پذیرای مومنانی است که لحظات معنوی مناجات را دران تجربه می‌کنند این تکیه درزمان قاجار و به همت عبدالله خان بیگلربیگی بنا شدهروشنا وشکوه آینه کاری‌های زیبا، در تالار بزرگ تکیه بیشتر خودنمایی می‌کند که با کتیبه‌های زیبا واینه کاری‌های چشم نواز تزیین شده است و پذیرای عاشقانی است که در مناسبت‌های اسلامی به این مکان می‌ایند.این بنای مذهبی دورادور یک حیاط باصفا سرسبز با حوضچه‌ای پرآب قرار گرفته که یک سمت آن ساختمانی که ایوانی با دوستون سنگی سفید و یک سقف شیبدار ساخته شده است در‌های رو به حیاط ساختمان با شیشه‌های رنگی و اُرسی‌های زیبا و متناسب با آب و هوای سردسیر کرمانشاه پوشانیده است تکیه بیگلربیگی امروزه علاوه بر وجه تاریخی و زیبایی شناسانه‌اش، دو موزه مهم خط و کتابت و موزه پارینه سنگی استان را دردل خودش جای داده قران‌های دست نویس اسناد مربوط به املاک. سند ازدواح. قرار داد‌ها و انتصاب‌های ان زمان دران نگهداری میشود
{$sepehr_media_7899469_400_300

منبع : سردبیر پرس