تیراندازی در شرکت نفت گچساران یک کشته به جای گذاشت

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، روابط عمومی شرکت نفت و گاز گچساران اعلام کرد که یک نیروی ستادی در شرکت نفت و گاز گچساران با ورود غیر قانونی و تیراندازی منجر به فوت یک نفر و زخمی شدن دو فرد دیگر شده است. با ورود نیروی انتظامی فرد تیرانداز تعقیب و بازداشت شده است، تحقیقات […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، روابط عمومی شرکت نفت و گاز گچساران اعلام کرد که یک نیروی ستادی در شرکت نفت و گاز گچساران با ورود غیر قانونی و تیراندازی منجر به فوت یک نفر و زخمی شدن دو فرد دیگر شده است.
با ورود نیروی انتظامی فرد تیرانداز تعقیب و بازداشت شده است، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.