تیزر گفت‌وگوی مهم رئیس‌جمهور با شبکه NBC

تبادل زندانیان، آزادسازی منابع بانکی ایران، جنگ اوکراین و احیای روابط با عربستان، از جمله موضوعاتی است که در گفت‌وگوی رئیسی با این رسانه‌ آمریکایی مورد اشاره قرار گرفته است. منبع : مهر نیوز

تبادل زندانیان، آزادسازی منابع بانکی ایران، جنگ اوکراین و احیای روابط با عربستان، از جمله موضوعاتی است که در گفت‌وگوی رئیسی با این رسانه‌ آمریکایی مورد اشاره قرار گرفته است.

منبع : مهر نیوز