ثبات کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، کیفیت هوای تهران از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون وضعیت مشابهی داشته و همچنان بعد از گذشت ۸ روز متوالی هوا سالم است. و غلظت آلاینده‌ها بر روی عدد ۶۴ ثابت مانده است. اما بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دی اکسید نیتروژن طی ۲۴ ساعت گذشته آلاینده اصلی […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، کیفیت هوای تهران از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون وضعیت مشابهی داشته و همچنان بعد از گذشت ۸ روز متوالی هوا سالم است. و غلظت آلاینده‌ها بر روی عدد ۶۴ ثابت مانده است.
اما بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دی اکسید نیتروژن طی ۲۴ ساعت گذشته آلاینده اصلی هوای پایتخت بوده و هم اکنون ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون جایگزین این آلاینده شده‌اند.
پیش بینی می‌شود این شرایط در ساعات آینده نیز ادامه داشته باشد و آمار روزهای هوای سالم پایتخت به ۱۳ روز در سال جدید برسد.