ثبت درخواست میهمانی دستیاران تخصصی بالینی در دانشگاه ها آغاز شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ثبت درخواست میهمانی دستیاران تخصصی بالینی در دانشگاه مبداء شروع شده است. دستیاران می توانند نسبت به ثبت نام جدید، ویرایش، اعمال تغییرات اقدام کنند و بررسی و پاسخگویی تقاضاهای میهمانی دستیاران در دانشگاه های مبداء و مقصد بر عهده کارشناسان دانشگاه ها است. تقاضای درخواست انتقال دستیاران تخصصی بالینی […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ثبت درخواست میهمانی دستیاران تخصصی بالینی در دانشگاه مبداء شروع شده است.
دستیاران می توانند نسبت به ثبت نام جدید، ویرایش، اعمال تغییرات اقدام کنند و بررسی و پاسخگویی تقاضاهای میهمانی دستیاران در دانشگاه های مبداء و مقصد بر عهده کارشناسان دانشگاه ها است.
تقاضای درخواست انتقال دستیاران تخصصی بالینی جهت ثبت درخواست انتقالی صرفا می توانند از طریق سامانه اعلام شده اقدام کنند. امکان ثبت درخواست از روش های دیگر غیر از سامانه اعلام شده امکان پذیر نیست.
دستیاران تخصصی بالینی قبل از کامل کردن فرم درخواست میهمانی باید آیین نامه میهمانی دستیاران را به دقت مطالعه کرده و پس از آن فرم مربوطه را تکمیل کنند.
شرایط خاص مورد نظر در صورت موافقت شورای نقل و انتقال دانشگاه های مبدا و مقصد جهت دستیاران:
الف) تبعیت از همسر که عقد نکاح بعد از تاریخ انتخاب رشته – محل به وقوع پیوسته باشد. تبصره: همسرانی که هر دو در یک آزمون پذیرش دستیار، شرکت و قبول شده اند.
ب) حکم کفالت مادر، پدر و یا برادر و خواهر دارای معلولیت جسمی یا روحی از مراجع قانونی
ج) ابتلا به بیماری های صعب العلاج به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه
درخواست میهمانی در شش ماه اول دوره دستیاری ممنوع است. تبصره) در موارد خاص در صورت تایید کمسیون موارد خاص قابل بررسی خواهد بود.
موافقت دانشگاه های علوم پزشکی مبداء و مقصد، شرط الزامی جهت میهمانی دستیاران است.
میهمانی دستیاران دانشگاه های مستقر در شهر تهران به یکدیگر ممنوع است.
میهمانی در سال آخر دوره دستیاری ممنوع است.
همچنین جابجایی دستیاران ممنوع است.
ثبت نام دستیاران پس از تکمیل فیلدهای مربوطه و ارسال اسکن مدارک با کلیک بر روی دکمه ذخیره اطلاعات، ثبت خواهد شد. پس از آن با مراجعه به صفحه اول سامانه مربوط به میهمانی دستیاران می توانند با وارد کردن شماره دستیاری و کد ملی مراحل ثبت نام خود را پیگیری کنند.
پس از بررسی کارشناسان آموزش، در صورتی که مدارک و اطلاعات دستیار ناقص باشد برای وی پیغامی ارسال می شود، پس از ورود از طریق شماره دستیاری و کد ملی با مشاهده پیام کارشناس با مضمون «مدارک شما دارای نقص است»، دستیار باید نقص مربوطه را رفع کند و در غیر این صورت عواقب کوتاهی در این امر متوجه شخص دستیار است.
مقررات میهمانی دستیاران بر اساس آیین نامه اجرایی میهمان شدن و انتقال دستیاران رشته های تخصصی مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۸۸
میهمانی دستیاران در صورت موافقت دانشگاه های علوم پزشکی مبداء و مقصد با رعایت شرایط ذیل بلامانع است.
حداقل مدت میهمانی ۳ ماه و حداکثر مدت آن در رشته های تحصیلی با دوره آموزشی ۳ ساله، ۹ ماه و در رشته های ۴ ساله یا بیشتر حداکثر یک سال است.
مدت دوره چرخشی دستیاران در سایر دانشگاه های علوم پزشکی از مدت میهمانی مجاز دستیاران کسر می شود.
نمره ارزیابی درون بخشی دستیار پس از اتمام مدت میهمانی، از سوی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء اعلام می شود.
تعیین واجد شرایط بودن دستیار جهت شرکت در آزمون ارتقاء/ گواهینامه به عهده دانشگاه مبداء است.
در دوره میهمانی، پرداخت مقرری دستیاری به عهده دانشگاه مبداء است.
دانشگاه مبداء ملزم هستند در هنگام معرفی دستیار جهت طی دوره میهمانی مشخصاً به دانشگاه مقصد اعلام کنند که دستیار در مدت مورد نظر ملزم به انجام چه قسمت از وظایف مندرج در برنامه آموزشی خود است.
دانشگاه مقصد در هنگام ارائه گزارش اتمام دوره میهمانی دستیار، ملزم به تائید Log book دستیار و یا ارائه گزارشی مبسوط از فعالیت آموزشی وی در مدت میهمانی به دانشگاه مبداء است.
در طول دوره میهمانی مسئولیت آموزشی دستیار به عهده مدیر گروه مربوطه و دانشگاه محل میهمانی دستیار است.