جایگاه ۳۳ ایران در صادرات پیاز| جای گیری پاکستان، افغانستان و ترکیه در فهرست ۱۵ صادر کننده برتر

بازار؛ گروه کشاورزی: بر اساس گزارشات جهانی، در سال ۲۰۲۰ارزش بازار پیاز صادراتی ۳.۸۹ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۹ بیش از ۶ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که ارزش صادراتی پیاز در سال ۲۰۱۶ به میزان ۳.۴ میلیارد دلار بوده است و به این ترتیب می توان گفت ارزش […]

بازار؛ گروه کشاورزی: بر اساس گزارشات جهانی، در سال ۲۰۲۰ارزش بازار پیاز صادراتی ۳.۸۹ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۹ بیش از ۶ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که ارزش صادراتی پیاز در سال ۲۰۱۶ به میزان ۳.۴ میلیارد دلار بوده است و به این ترتیب می توان گفت ارزش کل پیازهای صادراتی در یک بازه زمانی ۴ ساله یعنی از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به طور متوسط به میزان ۱۵ درصد رشد داشته است.

نام برخی کشورهای همسایه ایران همچون «پاکستان، ترکیه و افغانستان» در لیست ۱۵ صادر کننده برتر محصول پیاز در سال ۲۰۲۰ دیده می شود

هلند، چین، مکزیک، هند و ایالات متحده؛ پنج صادر کننده برتر پیاز در ۲۰۲۰داده های آماری می گوید: در سال ۲۰۲۰ کشورهای «هلند، چین، مکزیک، هند و ایالات متحده» ۵ صادر کننده برتر این محصول بوده اند و در مجموع حدود ۶۰ درصد از کل پیاز صادراتی را تامین کرده و در بازارهای جهانی فروخته اند.
بر اساس این آمارها: هلند به عنوان اولین صادر کننده، صادراتی به ارزش ۸۲۸ میلیون دلار داشته و سهمی ۲۱ درصدی در این بازار را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر چین به عنوان صادر کننده دوم صادراتی به ارزش ۴۹۵ میلیون دلار و سهمی به اندازه ۱۲ درصد در این بازار داشته است.
این آمارهای می گوید: مکزیک نیز در مدت نامبرده صادراتی به ارزش ۴۰۸ میلیون دلار داشته و با اختصاص دادن ۱۰ درصد سهم این بازار به خود در جایگاه سوم صادر کنندگان قرار گرفته است.
آمارها همچنین نشان می دهد: هند نیز به عنوان چهارمین کشور صادر کننده محصول پیاز در سال ۲۰۲۰ صادراتی به ارزش ۳۴۶ میلیون دلار داشته است و سهمی ۸ درصدی از این بازار را به نام خود ثبت کرده است.
از سوی دیگر آمارها می گوید: ایالات متحده آمریکا نیز در مدت نامبرده صادراتی به ارزش ۲۴۹ میلیون دلار داشته است و به این ترتیب با کسب ۶ درصد از کل بازار صادراتی محصول پیاز، به عنوان پنجمین صادر کننده این بخش تلقی می شود.
این داده های آماری همچنین حاکی از این است: کشورهای «مصر، اسپانیا، پاکستان، نیوزلند، پرو، فرانسه، لهستان، میانمار، ترکیه و افغانستان» نیز در جایگاه ششم تا پانزدهم دنیا قرار دارند.

میزان صادرات پیاز ایران از نظر ارزشی در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است

ایران در ۲۰۲۰ بیش از ۱۰ میلیون دلار پیاز به بازارهای جهانی صادر کرده استاین آمارهای جهانی همچنین می گوید: ایران نیز در سال ۲۰۲۰ صادراتی به ارزش ۱۰ و نیم میلیون دلار داشته است و در جایگاه سی و سومین صادر کننده پیاز قرار گرفته است.
این داده های آماری نشان می دهد: میزان صادرات پیاز ایران از نظر ارزشی در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر آمارها می گوید: علاوه بر ایران برخی کشورهای دیگر نیز صادرات پیاز خود را نسبت به ۲۰۱۹ کاهش داده اند به طوری که مصر کاهشی ۲۸ درصدی را رقم زده است و کشور اسپانیا به میزان ۲۷ درصد، چین ۱۸ درصد و ایالات متحده بیش از ۱۱ درصد پیاز کمتری به بازارهای جهانی فروخته است.  
کشورهای اروپایی یک سوم پیازهای صادراتی را به بازارهای جهانی ارسال کردنداین آمارها همچنین می گوید: در میان ۱۵ صادر کننده برتر، میانمار با ۸۹ درصد افزایش صادرات بیشترین رشد را به ثبت رسانده است و پس از آن کشورهای پاکستان با ۸۳ درصد افزایش، افغاستان با ۴۳ درصد و مکزیک با ۱۶ درصد افزایش صادرات در جایگاه های بعدی قرار دارند.
بر اساس این آمارها: از منظر قاره ای اروپا بالاترین ارزش صادراتی را در ۲۰۲۰ رقم زده است و در مدت نامبرده صادراتی به ارزش ۱.۳۴ میلیارد دلار داشته و به این ترتیب بیش از یک سوم پیاز صادراتی را به بازارهای بین المللی ارسال کرده است. پس از آن نیز صادرکنندگان آسیا با ۲۲ درصد در رتبه دوم قرار دارند و آمریکای شمالی نیز سهمی ۱۸ درصدی از این بازار دارد.