جزئیات همسان سازی حقوق بازنشستگان از زبان نوبخت

بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است.

به گزارش سردبیر پرس، نوبخت،رییس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: در مورد یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ اعتبار کافی در نظر گرفته شده و نه تنها مشکلی در این رابطه برای بازنشستگان لشکری و کشوری وجود ندارد، بلکه برای تامین اجتماعی هم این کار انجام شده است.

وی افزود: بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان هم در بودجه سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی لحاظ  شده است.