جشنواره نبکا در فهرج برگزار می شود

حمید وحیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: کویر لوت تنها طبیعی اثر ثبت جهانی ایران است که بخشی از آن در شهرستان فهرج قرار گرفته است. وی با اشاره به وجود نبکاها که شامل گیاه و ساختاری شنی در اطراف آن است در شهرستان فهرج گفت: سالانه تعداد زیادی گردشگر برای دیدن این […]

حمید وحیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: کویر لوت تنها طبیعی اثر ثبت جهانی ایران است که بخشی از آن در شهرستان فهرج قرار گرفته است.
وی با اشاره به وجود نبکاها که شامل گیاه و ساختاری شنی در اطراف آن است در شهرستان فهرج گفت: سالانه تعداد زیادی گردشگر برای دیدن این پدیده وارد شهرستان فهرج می شوند.
وی از برگزاری جشنواره نبکا برای آشنایی بیشتر گردشگران با این جاذبه کویر خبر داد و گفت: این جشنواره از ۱۰ بهمن ماه به مدت ۷ روز در فهرج برگزار می شود.
وحید زاده بر برگزاری ویژه برنامه های فرهنگ بومی منطقه در حاشیه این جشنواره خبر داد.