«جشنواره گردشگری سنجد» در کلاموی شاهرود

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، روستای کلامو از توابع بخش بسطام شهرستان شاهرود میزبان دومین جشنواره گردشگری سنجد بود. این جشنواره با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری منطقه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، روستای کلامو از توابع بخش بسطام شهرستان شاهرود میزبان دومین جشنواره گردشگری سنجد بود. این جشنواره با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری منطقه برگزار می‌شود.