جلسه کمیته فنی شنا برگزار می شود

به گزارش سردبیر پرس و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، نخستین جلسه کمیته فنی شنا در سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد. در این جلسه اعضای ثابت و مدعو کمیته به منظور تجدید دیدار و همفکری در خصوص برگزاری لیگ شنا، […]

به گزارش سردبیر پرس و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، نخستین جلسه کمیته فنی شنا در سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد. در این جلسه اعضای ثابت و مدعو کمیته به منظور تجدید دیدار و همفکری در خصوص برگزاری لیگ شنا، آئین نامه مدارس شنا و المپیاد استعداد های برتر ایران و آماده‌سازی تیم ملی جهت حضور در مسابقات پیش رو به بحث و گفتگو می پردازند.موضوع جلسه:۱- برگزاری لیگ شنا در سال ۱۴۰۰۲- تصمیم‌گیری در مورد آئین‌نامه مدارس شنا۳- تصمیم‌گیری در مورد آئین‌نامه مسابقات المپیاد استعدادهای برتر۴- تصمیم‌گیری در مورد آماده‌سازی تیم ملی جهت مسابقات جوانان جهان و مسافت کوتاه جهان