جمع آوری موتورسیکلت و گاری های ضایعاتی از سطح شهر گرگان

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، احمد سالاری اظهار کرد: در ادامه اقدامات کارگروه مذکور پس از ۱۴ روز از اجرای طرح با همراهی دادستانی، پلیس راهور و انتظامی تعداد ۴۲ دستگاه موتور سیکلت از نقاط مختلف شهر گرگان جمع آوری و به پارکینگ انتظامی جهت ادامه سیر مراحل قانونی منتقل شد. سالاری افزود: همچنین تعداد […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، احمد سالاری اظهار کرد: در ادامه اقدامات کارگروه مذکور پس از ۱۴ روز از اجرای طرح با همراهی دادستانی، پلیس راهور و انتظامی تعداد ۴۲ دستگاه موتور سیکلت از نقاط مختلف شهر گرگان جمع آوری و به پارکینگ انتظامی جهت ادامه سیر مراحل قانونی منتقل شد.
سالاری افزود: همچنین تعداد ۴۵ دستگاه گاری ضایعاتی نیز به انبار شهرداری و ۳۱ نفر از دوره گردها که از اتباع خارجه بودند جهت سیر مراحل قانونی به اداره اتباع تحویل شد.
وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده، پیمانکاران تفکیک زباله از مبدأ در سطح مناطق سه گانه فعالیت‌های خود را گسترش داده‌اند تا خلأ وجود این دوره گردها با افزایش سطح فعالیت پیمانکاران تفکیک که شامل توزیع کارتن پلاست، آموزش و فرهنگ سازی است، پر شود.
سالاری یادآور شد: طرح جمع آوری موتورسیکلت‌های ضایعاتی و دوره گردها به طور مستمر تا رسیدن به وضعیت مطلوب با همکاری کارگروه ویژه ساماندهی ادامه خواهد داشت.
منبع : مهر نیوز