جنگلبانی با ۱۱ سال سابقه؛ حقوق ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی

به گزارش بازار، مقصودلو، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گفت: درباره سختی کار جنگلبانان و تبدیل وضعیت استخدامی آنها، باحقوق شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سازمان های برنامه و بودجه و سازمان جنگل ها مدام در تماس هستیم؛ همچنین درخصوص حمایت قضایی از جنگلبانان، با دستگاه های قضایی مکاتباتی را انجام داده ایم. مقصودلو […]

به گزارش بازار، مقصودلو، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گفت: درباره سختی کار جنگلبانان و تبدیل وضعیت استخدامی آنها، باحقوق شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سازمان های برنامه و بودجه و سازمان جنگل ها مدام در تماس هستیم؛ همچنین درخصوص حمایت قضایی از جنگلبانان، با دستگاه های قضایی مکاتباتی را انجام داده ایم.
مقصودلو تأکید کرد: ما نگین سبزی در شمال کشور داریم به نام جنگل های هیرکانی که بانک های ژنتیکی گیاهی و جانوری منحصر به فردی در سطح جهان هستند و جنگلبانان که از این منابع ملی حفاظت و صیانت می کنند، باید پشتگرمی و دلگرمی لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: انتظار ما از مسئولین این است که با به روزرسانی تجهیزات، امکانات و ناوگان نقلیه به ویژه در هنگام آتش سوزی ها، به کمک ما بیایند و مردم هم همیشه همراه ما پای کار بوده اند.
مقصودلو یادآور شد: البته سازمان منابع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی استان، برنامه ها و تمهیدات مدونی را تهیه کرده اند که در حال اجراست و باعث شده در سطح استان،‌ آتش سوزی ها ۶۵ درصد کاهش داشته باشند.
وی در پایان خواستار آن شد که مسئولین نسبت به همسان سازی و هماهنگ سازی حقوق و دستمزد جنگلبانان، تمهیدات لازم را بیندیشند و خاطرنشان کرد: پایین ترین حقوق و دستمزد در میان کارمندان دولت، متعلق به جنگلبانان است.
گفتنی است در ابتدای این ارتباط، آقای شکیبا از جنگلبانان استان گلستان، حقوق دریافتی ماهانه خود را شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.