جهاد تبیین ضرورت امروز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین روز سال جاری درباره ضرورت مشارکت در انتخابات صحبت‌هایی را بیان فرمودند تا نشان دهند که خودشان پیشگام تبیین هستند. منبع : مهر نیوز

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین روز سال جاری درباره ضرورت مشارکت در انتخابات صحبت‌هایی را بیان فرمودند تا نشان دهند که خودشان پیشگام تبیین هستند.

منبع : مهر نیوز