جوان‌‎های ما در قضیه واکسن منتظر دست‎های بخیل خارجی نماندند

رهبر انقلاب فرمودند: مسئولان گفتند واکسن را از فلان مرکز جهانی خریدند و پولش را دادند اما آن‎ها واکسن نمی‎دهند. جوانان از همان روزهای اول تلاش کردند وبه تولید واکسن رسیدند.

رهبر انقلاب فرمودند: مسئولان گفتند واکسن را از فلان مرکز جهانی خریدند و پولش را دادند اما آن‎ها واکسن نمی‎دهند. جوانان از همان روزهای اول تلاش کردند وبه تولید واکسن رسیدند.