حاج امینی رئیس شورای شهر ساوه شد

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ظهر پنجشنبه در اولین جلسه فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره ششم، پس از انجام مراسم تحلیف، انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر ساوه برگزار شد. در این جلسه پس از انجام رأی گیری، احمد حاج امینی با ۵ رأی، رئیس شورای شهر ساوه و علی بسطام دیگر نامزد […]

به گزارش خبرنگار سردبیر پرس، ظهر پنجشنبه در اولین جلسه فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره ششم، پس از انجام مراسم تحلیف، انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر ساوه برگزار شد.
در این جلسه پس از انجام رأی گیری، احمد حاج امینی با ۵ رأی، رئیس شورای شهر ساوه و علی بسطام دیگر نامزد ریاست شورا ۴ رأی کسب کرد.
در ادامه رأی گیری، با اکثریت آرا کبری طاهری به عنوان نایب رئیس محسن فیاضی دبیر اول و مرتضی سعیدی نیک نیز به عنوان دبیر دوم انتخاب شدند.
گفتنی است در این جلسه اعضای شورای شهر با اکثریت آرا مجید اصدق را به عنوان سرپرست شهرداری ساوه انتخاب کردند.