حاشیه جلسه هیئت دولت

جلسه هیئت دولت صبح چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد و اسحاق جهانگیری معاون اول و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور پس از پایان جلسه با حضور در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ گفتند. منبع : مهر نیوز

جلسه هیئت دولت صبح چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد و اسحاق جهانگیری معاون اول و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور پس از پایان جلسه با حضور در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ گفتند.

منبع : مهر نیوز